Over klimaatladder

In 2007 ben ik voorzichtig gestart met de website www.klimaatladder.nl.
De site is er nog steeds, maar door beperkingen wat betreft tijd en (aanvullende) menskracht blijft het, bij tijd en wijle, bij een vrij sluimerend bestaan.

Het doel van deze site is ondermeer de volgende items aan bod te laten komen:

  • (niet)dagelijkse bezigheden van burgers en bedrijven inzichtelijk maken, voor zover die van invloed zijn op natuur, milieu en klimaat;
  • handreikingen en verklaringen geven die de keuze voor het meest milieuvriendelijke (en klimaatneutrale) alternatief vergemakkelijken. Denk aan praktische informatie en ondersteuning in verband met de aanschaf van zonnepanelen en de afkoppeling van hemelwaterafvoeren;
  • hulpmiddelen voor gebruik in lesprogramma’s en bijdragen aan milieuvriendelijk(er) gedrag van jong en oud;
  • door middel van staatjes en grafieken op diverse niveaus laten zien wat de positieve of negatieve gevolgen zijn van gemelde keuzen, zodat concreet wordt wat ieders bijdrage is aan en de cumulatieve effecten zijn van een milieu(on)vriendelijkere woning, straat, wijk, stad, provincie en groter. Men zou bijvoorbeeld de besparing aan uitstoot en energie in diverse situaties interactief kunnen laten uitrekenen en vergelijken met het gemiddelde van andere gebruikers in vergelijkbare situaties, waarbij de privacy wordt gewaarborgd;
  • een podium zijn voor vraag en aanbod in gezonde, milieuvriendelijke en verantwoorde producten en diensten;
  • de mogelijkheid bieden om waarnemingen en ideeën met betrekking tot natuur, milieu en klimaat in eigen omgeving of daarbuiten te uiten;
  • informatie geven over en stimuleren van het gebruik van producten die zijn vervaardigd volgens het Cradle to Cradle concept;
  • enzovoorts.

De naam en het logo van Klimaatladder.nl zijn ontstaan vanuit het idee dat we met betrekking tot natuur, milieu en klimaat van de huidige toch wel alarmerende toestand (rood) moeten trachten een veilige toestand (groen) te bereiken.

Duurzame DinsdagKlimaatladder.nl  en meer initiatieven zijn ook aangemeld bij Duurzame Dinsdag, initiatieven 2007 en 2008 onder de nummers 248-2007, 127-2008, 141-2008 en 170-2008.

Ludovic Laugs, Heerlen

Contactgegevens:

 Klimaatladder
 Aletta Jacobsstraat 23
 6416HM Heerlen