Weer hoosbuien in Limburg

Op 18 september 2014 aan het eind van de dag barsten in Limburg weer de nodig hevige buien los. De wateroverlast her en der blijft ook nu weer niet uit. Is dat onvermijdelijk? OM die vraag te kunnen beantwoorden zou eigenlijk in kaart moeten worden gebracht hoeveel verharde oppervlakte in een bepaald gebied aanwezig is. Dit lijkt een niet onmogelijke opgave. Met de optelsom van alle dakoppervlakten, opritten, voor zover afwaterend op de openbare weg, alle troitoirs, wegen komt men een heel eind. Daarna is het zaak de verantwoordelijkheden te gaan bepalen en neer te leggen bij diegene die er invloed op heeft: de gemeentelijke overheid voor de wegen e.d., maar dat gebeurt natuurlijk al. Verder natuurlijk ook de eigenaren van woningen en bedrijven voor hun opstallen en verhardingen. Dit lijkt hard maar is het eigenlijk niet een logische gang van zaken? Alles wordt nu afgewenteld op het collectief. Als het collectief faalt, draait het individu voor de schade op. Het collectief dat zijn toch alle individuen samen? Dus als alle individuen hun veantwoordelijkheid nemen is ook het collectief op orde.

 

waterfilter

 

Contactgegevens:

 Klimaatladder
 Aletta Jacobsstraat 23
 6416HM Heerlen