Jan Juffermans, ondermeer bekend van het centrum voor een duurzame leefstijl De Kleine Aarde in Boxtel, heeft een e-book gepubliceerd onder de titel: Mijn hemel! Wat gebeurt er op aarde?

Overbelasting van de aarde is het overkoepelende vraagstuk. Mondiale problemen zoals ontbossing, overbevissing, het snelle uitsterven van soorten, tekorten aan grondstoffen, hogere voedselprijzen en klimaatverandering blijken het gevolg te zijn van één overkoepelend vraagstuk: de overbelasting (overshoot) van de aarde, veroorzaakt door de groeiende overbevolking en overconsumptie. Wat kunnen en moeten we daaraan doen?
Het boek is gemaakt om te lezen op een eReader, iPhone, iPad of een gewoon computerscherm, met ruim 35 links naar de bronnen en achtergrondinformatie. Het boek is gratis te downloaden via www.voetafdruk.eu/mijnhemel.

Contactgegevens:

 Klimaatladder
 Aletta Jacobsstraat 23
 6416HM Heerlen