Header foto linksWelkom!Header foto rechts

Met deze site (in ontwikkeling) willen wij een bijdrage leveren om op een open, positieve en constructieve wijze de hierna vermelde thema's te belichten.

De site wil verder een gids zijn naar- en een podium bieden voor waarnemingen en ideeën met betrekking tot die thema's uit allerlei bronnen.

Contactgegevens:

 Klimaatladder
 Aletta Jacobsstraat 23
 6416HM Heerlen